Nowa generacja żołnierzy Wojska Polskiego

Nowa generacja żołnierzy Wojska Polskiego

Brak strachu przed trudami, które niesie ze sobą szkolenie wojskowe, oraz pragnienie służby dla ojczyzny skłoniło ponad 160 ochotników do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. To miejsce wybrało blisko jedna trzecia z nich, aby kontynuować swoją wojskową edukację.

Ponad wiek temu, to samo miejsce świadczyło o wkroczeniu żołnierzy pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tym razem, w sobotę, ochotnicy składali tam przysięgę, formalnie stając się częścią polskiego wojska.

Wśród nowych rekrutów Wojska Polskiego, których liczba przekracza 160, wszyscy odbyli rygorystyczne szkolenie. W ostatnich tygodniach przebywali w koszarach, gdzie poddani zostali testom sprawności fizycznej. Mimo ciężkości całego procesu, znacząca liczba z nich wyraża chęć dalszego rozwijania swojej wojskowej kariery.

Do zdobytej wiedzy zaliczyć można umiejętności przydatne nie tylko na polu bitwy, ale również w codziennym życiu. „Należą do nich obsługa broni i umiejętność poruszania się w terenie, a także taktyka walki. Wszystko to wpływa na rozwijanie precyzji” – mówi płk Adam Włoczewski, komendant CPdMZ w Kielcach.

Blisko jedna trzecia nowych żołnierzy zdecydowała się na dalsze szkolenie specjalistyczne trwające 11 miesięcy, co otwiera drogę do kariery zawodowego żołnierza. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie, planowane są kolejne szkolenia jeszcze w tym roku.

Polska bezustannie pracuje nad zwiększaniem potencjału militarnego swojej armii. Od czasu uchwalenia ustawy o obronie ojczyzny, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przeszkoliło już ponad 1600 żołnierzy.