Nadchodzi przemiana Wojewódzkiego Domu Kultury

Nadchodzi przemiana Wojewódzkiego Domu Kultury

Elewacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wkrótce zostanie poddana gruntownemu remontowi, na który mieszkańcy Kielc i całego województwa świętokrzyskiego czekali od wielu lat. Dzięki wsparciu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, prace renowacyjne będą sfinansowane z 7,2 mln zł dofinansowania.

Anna Krupka, wiceminister sportu i turystki, zwróciła uwagę na znaczenie tej inwestycji, nie tylko dla poprawy estetyki budynku, ale także dla jego funkcjonalności jako nowoczesnej placówki kulturalnej. Wyrażając radość z pozyskania funduszy na remont elewacji, poseł Krzysztof Lipiec przypomniał o wcześniejszych próbach zdobycia dofinansowania za poprzednich rządów. Podkreślił jednak, że dopiero działania Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu zarówno wojewódzkim jak i centralnym przyniosły skutki.

W ramach ósmej edycji Polskiego Ładu udało się pozyskać odpowiednie fundusze na modernizację budynku. Marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, dodał, że na ten cel władze regionu przekazały dodatkowo 800 tys. zł. Wyrazy satysfakcji z planowanej inwestycji wyraził również dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, Adrian Ścipiór.

Planowany remont nie obejmie jedynie elewacji – w ramach inwestycji uzupełnione zostaną tynki, płyty piaskowca zostaną oczyszczone, a attyki i gzymsy zostaną wzmocnione i naprawione. Prace obejmują także remont schodów zewnętrznych i instalację iluminacji budynku. Wewnątrz budynku zrewitalizowane zostaną klatki schodowe, korytarze oraz pomieszczenia w wieżach.

Jednym z celów jest także poprawa efektywności energetycznej budynku. Jak zaznacza dyrektor Ścipiór, nie będzie to możliwe od frontu budynku, ale być może uda się to od strony dziedzińca. Dyrektor liczy, że prace ruszą wiosną 2024 roku.