Monitorowanie jakości powietrza w Kielcach: działania Straży Miejskiej

Monitorowanie jakości powietrza w Kielcach: działania Straży Miejskiej

W Kielcach, Straż Miejska intensyfikuje swoje starania mające na celu eliminację spalania nielegalnych substancji w gospodarstwach domowych. Działania te obejmują regularne kontrole palenisk, zarówno podczas rutynowych obchodów miasta, jak i w odpowiedzi na zgłoszenia zaniepokojonych mieszkańców zauważających nadmierną emisję dymu.

Andżelika Kopczyńska, pełniąca rolę rzecznika prasowego Straży Miejskiej w Kielcach, wyjaśnia, że technologia używana do prowadzenia kontroli obejmuje drony oraz stację pomiarową o nazwie „Sowa”. Drony umożliwiają szybką ocenę rodzaju paliwa używanego w danym palenisku, co jest kluczowym elementem w walce z nielegalnym spalaniem.

Z danych wynika, że we wrześniu strażnicy przeprowadzili 14 interwencji, podczas których odkryto trzy przypadki nieprawidłowości. W październiku kontrolowano pięć palenisk, ale w żadnym z nich nie wykryto żadnych naruszeń.

Kopczyńska podkreśla również znaczenie używania bezzałogowego statku powietrznego do pobierania próbek dymu. Dzięki temu można sprawdzić, czy w dymie znajdują się cyjanowodory i formaldehydy – substancje o potwierdzonym działaniu rakotwórczym.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, strażnik miejski ma prawo wejść na posesję i dokładnie zbadać rodzaj paliwa używanego w piecu. Mimo rosnącej świadomości społecznej na temat zanieczyszczenia powietrza, nadal dochodzi do przypadków spalania niedozwolonych substancji, takich jak stare meble, plastiki czy szmaty. W takich sytuacjach mandat za zanieczyszczanie środowiska może wynieść nawet 500 zł.