Wzrost wynagrodzeń w regionie Świętokrzyskim: Kielce na czele

Wzrost wynagrodzeń w regionie Świętokrzyskim: Kielce na czele

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że mieszkańcy województwa świętokrzyskiego obserwują rosnące wynagrodzenia. Mimo że to zjawisko dotyczy każdego powiatu w regionie, Kielce wyraźnie odstają od reszty, osiągając średnią pensję przekraczającą 6 tysięcy złotych. Niemniej jednak, w zestawieniu ogólnokrajowym, Świętokrzyskie nadal plasuje się na dalszych pozycjach.

Wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że tendencja wzrostowa pensji objęła wszystkich mieszkańców województwa. Jak tłumaczy Aneta Królik z Urzędu Statystycznego w Kielcach, najbardziej zauważalny skok wynagrodzeń miał miejsce w sektorze transportu i gospodarki magazynowej – aż o 28 procent. Z drugiej strony, najmniejszy progres zanotowano w dziedzinie ochrony zdrowia i opiece społecznej, z wzrostem na poziomie jedynie 4,6 procent.

Kieleccy pracownicy cieszą się ze znaczącej poprawy swoich zarobków, które wzrosły o prawie 10 procent w zeszłym roku, osiągając średnią pensję na poziomie 6185 złotych brutto. Mimo to, miasto nadal odstaje od innych stolic województw pod względem wynagrodzeń. Jak potwierdza kielecki radny Maciej Bursztein, rynek pracy w Kielcach jest skoncentrowany na stronie pracodawcy, co ogranicza możliwości wyboru dla potencjalnych pracowników.

Dane GUS pokazują, że średnia pensja w Kielcach jest wyższa o 7 procent od innych miast w regionie. Niemniej jednak, pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w całym regionie o 9,9 procent, końcowa średnia pensja dla Świętokrzyskiego wyniosła 5782 zł brutto na koniec 2022 roku, co sytuuje region na 12 miejscu w kraju.