Ratusz w Kielcach sprzedaje dwa miejskie tereny

Ratusz w Kielcach sprzedaje dwa miejskie tereny

Władze miasta Kielce podjęły decyzję o sprzedaży dwóch działek miejskich. W sumie, wycena obu gruntów ustanowiona na etapie wywołania przetargu wynosi blisko 4 mln zł. Jeden z terenów do sprzedaży zlokalizowany jest w sercu miasta.

Pierwszy z gruntów znajduje się w centrum Kielc, nieopodal Rynku, pomiędzy ulicami Bodzentyńską a Lecha Kaczyńskiego. Wywoławcza cena tej nieruchomości wynosi 3 mln złotych. Na parceli o powierzchni zbliżonej do 15 arów obecnie funkcjonuje parking. Propozycja sprzedaży tego konkretnego terenu wywołała szereg dyskusji wśród radnych Kielc. Niektórzy kwestionowali fakt, że po raz pierwszy cel sprzedaży został zdefiniowany przez władze miasta. Dodatkowo budziło to kontrowersje, że motywem sprzedaży było pozyskanie dodatkowych funduszy na wsparcie Korony Kielce S.A.

Dla obszaru, gdzie znajduje się ta nieruchomość, obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W myśl zapisów planu, teren ma być przeznaczony na usługi okołomiejskie, metropolitalne oraz na funkcje mieszkaniowe.

Druga działka mieszcząca się przy ul. Olszewskiego w Kielcach także została wystawiona na sprzedaż. Wycena wywoławcza tego terenu, o powierzchni bliskiej 38 arów, wynosi 920 tys. zł. Teren ten stanowi część Kieleckiego Parku Technologicznego i znajduje się w sąsiedztwie obszarów przemysłowych, usługowych oraz magazynowych.

Według rejestru gruntów i budynków miasta Kielce, obie działki klasyfikowane są jako tereny przemysłowe.