Seniorzy w regionie świętokrzyskim powracają do nauki: inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetów III Wieku

Seniorzy w regionie świętokrzyskim powracają do nauki: inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetów III Wieku

Początek kolejnego roku akademickiego na Świętokrzyskich Uniwersytetach III Wieku został oficjalnie zainaugurowany. W regionie działa aż 20 takich placówek, które są dedykowane dla osób starszych. Kilka tysięcy seniorów wykorzystuje ofertę tych uczelni, aby rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę.

Jednym z osób korzystających z tej szansy jest Helena Wiesława Pęczek, pełniąca funkcję wiceprezesa Uniwersytetu III Wieku w Starachowicach. Z dumą mówi o różnorodności sekcji działających na uczelni – od edukacji obywatelskiej, poprzez sekcje związane z ogrodnictwem ekologicznym, poezją i literaturą, geografią, naukami przyrodniczymi, aż po zajęcia sportowe czy basenowe. Zdaniem Pani Heleny, uczestnictwo w Uniwersytecie III Wieku to nie tylko możliwość rozwoju osobistego, ale także okazja do nawiązania nowych znajomości i zgłębiania własnych zainteresowań.

Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki podkreśla znaczenie budowania relacji i wsparcia dla seniorów w regionie świętokrzyskim. Senator Krzysztof Słoń z partii Prawo i Sprawiedliwość również wyraził swoje poparcie dla Uniwersytetów III Wieku, podkreślając, że są one idealnym rozwiązaniem dla osób starszych.

Podobne zdanie wyraziła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Uważa ona, że Uniwersytety III Wieku nie tylko umożliwiają seniorom rozwijanie wiedzy i pasji, ale także zapewniają im cenny kontakt z innymi ludźmi. Zachęciła również do tworzenia kolejnych takich instytucji, które pozwalałyby na jeszcze większe zaangażowanie seniorów w różnorodne formy aktywności.

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Organizatorem tego ważnego wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.