Plan wielkiej przemiany dla centrum Kielc: 21-kondygnacyjne budynki mieszkalne

Plan wielkiej przemiany dla centrum Kielc: 21-kondygnacyjne budynki mieszkalne

Kieleckie władze miejskie podjęły decydujące działania w celu przeforsowania zgody na budowę imponujących, 21-piętrowych budynków mieszkalnych w samym sercu Kielc. Projekt uchwały, który ma na celu zmianę obecnych zasad urbanistycznych, został przegłosowany przez radnych. Ta strategiczna modyfikacja otwiera możliwości realizacji nowego projektu deweloperskiego na terenie dawnego kina „Romantica”.

Warto przytoczyć, że do tej pory obowiązywały regulacje pozwalające jedynie na budowę 11-kondygnacyjnych obiektów mieszkalnych na tym terenie. Nowa uchwała proponuje punktowe modyfikacje dominującej struktury urbanistycznej w mieście. Decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek dwóch inwestorów, którzy są właścicielami różnych fragmentów tej nieruchomości. Sam budynek kinowy jest własnością spółki „ROMANTICA”, a przyległy parking należy do firmy turystycznej „Łysogóry”.

Ana Myślińska, radna miasta, choć widzi pozytywne aspekty tej decyzji, ma pewne zastrzeżenia: – Jest to dobry kierunek, ale jestem zdania, że lepsze efekty w gospodarowaniu gruntami gminy dałoby dogłębne planowanie. Chcemy mieć wpływ na kształtowanie sylwetki miasta, dlatego wstrzymałam się od głosu. Uważam, że ustalenie z góry miejsc przeznaczonych pod wysokościowce byłoby korzystniejsze dla Kielc.

Radny Jarosław Karyś podkreśla, że zmiany są niezbędne: – Tkanka miejska to coś żywego i dynamicznego. Nie możemy przecież zakładać, że to, co ustaliliśmy w przeszłości, będzie zawsze aktualne. Jeśli pojawia się pomysł, inwestor z inicjatywą, musimy go wspierać i zastanawiać się, czy jest to słuszne. Tak było i tym razem, pomimo burzliwej dyskusji radni przychylili się wnioskowi. To dobre rozwiązanie.

Za przyjęciem projektu uchwały opowiedziało się w sumie 20 radnych. Tylko trzech z nich powstrzymało się od głosu.