Kielce witają rondo Unii Europejskiej i ulicę Przyjazną

Kielce witają rondo Unii Europejskiej i ulicę Przyjazną

Do grona nazw ulic i rond w Kielcach dołączyły kolejne dwie. Decyzją kieleckiej rady miasta, jedno z nowo powstałych skrzyżowań na ul. Domaszowskiej zyskało miano „ronda Unii Europejskiej”. Pomysł ten zyskał szerokie poparcie radnych, którzy praktycznie jednomyślnie przyjęli projekt uchwały.

Inicjatorami uchwały byli radni z klubu Koalicji Obywatelskiej, działając na wniosek członków Stowarzyszenia Nowa Generacja Młodych. Skrzyżowanie, które otrzymało nową nazwę, znajduje się na przecięciu ulic Domaszowskiej, Górnej i Wiejskiej. Z 20 obecnych na sali obrad radnych, wszyscy oddali głos „za”, za wyjątkiem Wiesława Kozy z klubu Prawa i Sprawiedliwości, który wstrzymał się od głosu.

Podczas tego samego posiedzenia rady miasta podjęto również decyzję o nadaniu nazwy dla 300-metrowego odcinka drogi gruntowej. Ta droga jest przedłużeniem ul. Zgórskiej i biegnie równolegle do ul. Przegony. Od teraz będzie nosić nazwę „ul. Przyjaznej”. Wnioskodawcami byli właściciele domów i nieruchomości położonych wzdłuż tej drogi. Ideę tę poparło 19 z obecnych na sali sesyjnej radnych.