Zmagania z "kopciuchami" i modernizacją – sołtysi w roli ambasadorów Czystego Powietrza

Zmagania z "kopciuchami" i modernizacją – sołtysi w roli ambasadorów Czystego Powietrza

Podczas wydarzenia o nazwie „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”, które miało miejsce w Stadnickiej Woli, omawiano różne strategie mające na celu poprawę jakości powietrza. Akcje te obejmują między innymi wymianę starych pieców grzewczych na bardziej przyjazne dla środowiska źródła ciepła oraz termomodernizację budynków. Zebrani na spotkaniu sołtysi z powiatu koneckiego, jak również reprezentanci władz państwowych i samorządowych, wspólnie promowali te inicjatywy.

Posłanka podkreślała, że program ten oferuje wiele możliwości, takich jak termomodernizacja budynków, wymiana starych drzwi i okien, instalacja paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła, a także wymiana przestarzałych pieców grzewczych. Dodatkowo zauważyła, że dostępność funduszy na realizację tych działań stale rośnie. Aktualnie istnieje możliwość pozyskania ponad 130 tys. zł na modernizację budynku, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów dochodowych.

Jacek Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zaznaczył, że głównym celem spotkania było angażowanie lokalnych społeczności w dbanie o klimat i środowisko naturalne.

To wydarzenie było również okazją do uhonorowania zaangażowania sołtysów w promowanie Programu „Czyste Powietrze”. Okazało się, że ta inicjatywa cieszy się dużym uznaniem w gminie Końskie. Burmistrz gminy, Krzysztof Obratański, zauważył, że mieszkańcy chętnie decydują się na modernizację i wymianę pieców na bardziej ekologiczne, co potwierdza znaczne wsparcie ze strony programu.

Podsumował też, że do końca lipca tego roku zgłoszono już 146 wniosków o łącznej wartości przekraczającej 7 mln zł. To dowodzi skali zainteresowania programem oraz jego efektywności. Na szczególne uznanie zasługuje rok 2021, kiedy to mieszkańcy zgłosili aż 266 wniosków o łącznej wartości przekraczającej 12 mln zł.