Zakończenie budowy trasy rowerowej z Zagnańska do Kielc opóźnione do końca września

Zakończenie budowy trasy rowerowej z Zagnańska do Kielc opóźnione do końca września

Planowane na sierpień zakończenie budowy 11-kilometrowej trasy rowerowej łączącej kielecką Kadzielnię z Zagnańskim dębem „Bartkiem” zostało przesunięte na koniec września lub początek października. Wójt Zagnańska, Wojciech Ślefarski, informuje, że przyczyną opóźnienia są warunki pogodowe, a precyzyjnie deszcze występujące w czerwcu i lipcu.

Ślefarski dodaje, że drugi etap inwestycji, który biegnie od ulicy Przemysłowej do kamieniołomu „Sosnowica”, został już całkowicie ukończony. Natomiast pierwszy odcinek trasy, prowadzący od dębu „Bartka” do ulicy Przemysłowej, jest na finałowym etapie. Obecnie dokonywane są ostatnie poprawki, a procedura odbioru została już rozpoczęta, mimo iż napotkano na drodze kilka drobnych kwestii estetyczno-kosmetycznych.

Najtrudniejszy okazał się być trzeci etap inwestycji – najdłuższy i najdroższy odcinek ścieżki rowerowej od kamieniołomu „Sosnowica” do granic miasta Kielce. Ten etap inwestycji obejmuje budowę kładki nad drogą ekspresową S7. Ślefarski podkreśla, że intensywne prace budowlane są obecnie prowadzone w rejonie nasypu w pobliżu wiaduktu nad trasą ekspresową, który musi być odpowiednio wyprofilowany i utwardzony, aby zapobiec osuwaniu się gruntu.

Inwestycja, której koszt szacowany jest na prawie 20 milionów złotych, realizowana jest dzięki dofinansowaniu rządowemu oraz unijnemu.