Samorządy świętokrzyskie tworzą mieszkania socjalne dla uchodźców za prawie 1.5 mln zł

Samorządy świętokrzyskie tworzą mieszkania socjalne dla uchodźców za prawie 1.5 mln zł

W odpowiedzi na kryzys migracyjny, samorządy z województwa świętokrzyskiego angażują się w tworzenie domów socjalnych dla uchodźców. Gminy Chmielnik oraz Busko-Zdrój przeznaczyły łącznie blisko 1,5 miliona złotych na ten cel.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, przekazał informacje, że oba samorządy, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, będą w stanie zapewnić warunki mieszkaniowe dla 20 uchodźców z Ukrainy, którzy szukają schronienia przed konfliktem zbrojnym w swoim kraju. Marszałek wyraził swoje uznanie dla burmistrzów obu gmin za ich humanitarną postawę i podkreślił, że nowo utworzone lokale mieszkalne będą nadal służyły społecznościom gmin po zakończeniu konfliktu.

Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, zauważyła, że przekazane środki umożliwią odnowienie i wyposażenie czterech lokali w Busku-Zdroju oraz remont budynku w Chmielniku. W wyniku tych działań powstaną dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni 108 metrów kwadratowych. Paweł Wójcik, Burmistrz Chmielnika, dodał, że pierwszeństwo użytkowania nowych mieszkań mają służby medyczne, co będzie korzystne dla lokalnej społeczności.

Krzysztof Słoń, senator reprezentujący okręg świętokrzyski, podkreślił aktywne zaangażowanie samorządów regionu w pomoc obywatelom Ukrainy. Zauważył również, że Polacy są naturalnie skłonni do pomocy potrzebującym i potrafią to robić efektywnie. Według niego, nowo utworzone lokale socjalne będą cennym dodatkiem do infrastruktury gmin i będą służyły jej mieszkańcom jeszcze przez wiele lat.