Wspieramy Słowenię: Zbiórka Caritas Diecezji Kieleckiej

Wspieramy Słowenię: Zbiórka Caritas Diecezji Kieleckiej

Pomoc ze strony naszego kraju dla Słowenii jest realna. Diecezja Kielecka prowadzi przez Caritas zbiórkę pieniędzy, które mają trafić do osób poszkodowanych w wyniku poważnej powodzi, która nawiedziła ten kraj w ciągu ostatnich dni. Zbiórka potrwa aż do końca bieżącego dnia.

Katastrofa naturalna, o której wspomnieliśmy wcześniej, dotknęła niestety dwie trzecie obszarów Słowenii. Akcja gromadzenia funduszy odbywa się przez cały dzień w obiektach sakralnych na terenie całej diecezji po każdej odprawionej mszy świętej.

Do chwili obecnej, Słowenię wesprzeć udało się rodzimej organizacji Caritas nie tylko poprzez finanse, ale również przekazanie pomocy rzeczowej. Wśród przekazanych darów znalazły się między innymi osuszacze do mieszkań narażone na zalanie oraz odzież i żywność o długim okresie ważności.

Pomoc mieszkańcom Słowenii można zaoferować również przez wpłaty dowolnej kwoty na konto Caritas Diecezji Kieleckiej lub wysyłając SMS pod numer 72 052. Koszt jednej wiadomości wynosi 2,46 zł brutto.