Stecol Corporation z Chin wybrany do budowy trasy ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim

Stecol Corporation z Chin wybrany do budowy trasy ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim

Wygląda na to, że chińska Stecol Corporation będzie odpowiedzialna za budowę ponad 27,5-kilometrowego odcinka trasy ekspresowej S74 na terenie województwa świętokrzyskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyszła z propozycją wyboru tej firmy jako wykonawcy projektu, który jest wart więcej niż miliard złotych. Umowa pomiędzy obiema stronami zostanie sfinalizowana chyba, że pojawią się jakiekolwiek odwołania do tej decyzji.

Projekt ten jest niecierpliwie oczekiwany przez wielu kierowców, a jego realizacja dotyczy projektowania i budowy trasy S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa. Drogowcy potwierdzili ostatnio, że udało im się zidentyfikować najbardziej korzystną ofertę przetargową. Jeżeli nie wystąpią żadne odwołania dotyczące rozstrzygnięcia przetargu i po przeprowadzeniu potrzebnej kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w czwartym kwartale bieżącego roku – informuje Małgorzata Pawelec, rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA.

Warto dodać, że przetarg na wykonawstwo tego odcinka ekspresówki przyciągnął aż dziesięć firm konkurencyjnych. Wszystkie złożone propozycje były w obrębie ustalonego budżetu inwestycji, który wynosił około 1,3 miliarda złotych. Najlepsza oferta, na kwotę około miliarda złotych, została złożona przez Stecol Corporation – dodaje Pawelec.

Chińska firma Stecol Corporation ma swoją siedzibę w Tianjin i jest częścią globalnego koncernu Stecol, należącego do grupy PowerChina – szóstej co do wielkości firmy budowlanej na świecie. Obecnie firma pracuje nad inżynieryjnymi projektami w ponad 40 krajach na całym świecie. W ubiegłym roku podpisała umowy w Polsce na projektowanie i budowę odcinków dróg S6 oraz S19.

Przyjrzyjmy się bliżej zakresowi zadania na terenie powiatów koneckiego i kieleckiego. Projekt obejmuje budowę odcinka o długości około 27,5 kilometra, który będzie następnie połączony z już realizowaną inwestycją Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód. Dwupasmowa trasa ekspresowa będzie prowadziła częściowo nowym szlakiem, mieści się tam między innymi obwodnica miejscowości Smyków.