Planowane Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Kielcach

Planowane Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Kielcach

W Kielcach, na ulicy Kusocińskiego, zostanie zaplanowane Regionalne Centrum Bezpieczeństwa. Placówka ta będzie domem dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, które znajdą się w nowo stworzonej dyspozytorni medycznej.

Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski, przekazał informacje, że proces tworzenia centrum trwał nieprzerwanie od dwóch lat. Przez ten czas dokładano wszelkich starań, aby pozyskać odpowiednie tereny na budowę tej instytucji. Ostatecznie udało się nabyć dwie działki o łącznej powierzchni blisko 30 arów. Te przestronne działki zostały przeznaczone na konstrukcję budynku, który pomieści dyspozytornię medyczną i Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a prawdopodobnie także część wydziału zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego – podkreśla Zbigniew Koniusz.

Część tego nowego centrum zostanie również przeznaczona na archiwum Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda Zbigniew Koniusz zauważa, że cel utworzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa to poprawa warunków pracy dyspozytorów.

Zbigniew Koniusz wyjaśnia, że obecna dyspozytornia medyczna, która mieści się na ulicy Leonarda w budynku Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, wymaga znacznych inwestycji do dostosowania jej do aktualnych standardów. Tymczasem Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 znajduje się w urzędzie wojewódzkim. Te dwie organizacje mają podobne cele i byłoby korzystne, gdyby mogły operować w jednym miejscu.

Koszt realizacji tego ambitnego projektu szacowany jest na około 40 milionów złotych. Otwarcie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa przewidywane jest na rok 2025.