Kolejne zmiany w kierownictwie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach?

Kolejne zmiany w kierownictwie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach?

Planowane jest zwołanie spotkania Rady Nadzorczej lokalnej firmy transportowej, które ma się odbyć 31 sierpnia, czwartek. Celem tego zgromadzenia jest podjęcie decyzji na temat przyszłości Zbigniewa Pięknego, obecnego prezesa spółki. Wygląda na to, że może się on pożegnać ze swoją pozycją. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, prawdopodobnym następcą ma być Janusz Koza, aktualny radny sejmiku, a wcześniej pełniący funkcję Sekretarza Miasta Kielce.

Piotr Rogula, reprezentujący ratusz kielecki w radzie nadzorczej MPK, twierdzi, że głównym powodem zbliżającej się sesji jest długotrwała nieobecność Pięknego w swoim miejscu pracy – nie pojawił się tam już od dwóch miesięcy. Ostatni raz widziano go w biurze podczas walnego zgromadzenia udziałowców w czerwcu, gdzie nie zdobył absolutorium za rok 2022.

Rogula dodaje, że główną sprawą do rozstrzygnięcia na nadchodzącym posiedzeniu będzie wybór nowego lidera Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach oraz określenie jego płacy. Planuje się również omówienie odpowiedzi na pytania zadane przez niego i wcześniejsze zapytania miasta Kielce, będącego mniejszościowym udziałowcem. Dotyczą one aspektów finansowych i organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Ostatnia reorganizacja szczebla zarządczego MPK miała miejsce w styczniu 2022 roku. Wtedy to Renata Gruszczyńska zrezygnowała z funkcji prezeski, a jej miejsce od 1 lutego zajął Zbigniew Piękny.

Radio Kielce podało informację na początku sierpnia bieżącego roku, że Rada Nadzorcza MPK postanowiła powołać do zarządu nowego członka – Jerzego Meta, prezesa Kieleckich Autobusów Spółki Pracowniczej, który jest większościowym udziałowcem przewoźnika.