Ambasador Ukrainy w Polsce odwiedził Kielce

Ambasador Ukrainy w Polsce odwiedził Kielce

Jego ekscelencja Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce, wyraził swoje odczucia na temat solidarności i braterstwa, które dostrzegł podczas swojej wizyty w Kielcach. Opowieść o narodzie, który nie szczędzi pomocy innemu narodowi potrzebującemu, była dla niego przykładem dojrzałej współpracy międzynarodowej.

Podczas swojego pobytu, dyplomata zwiedził Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom zlokalizowane na ulicy Wiśniowej oraz Dom Polsko-Ukraiński na ulicy Urzędniczej. W tych miejscach mógł dostrzec dobrą energię, miłość i poczucie wspólnoty, co skomentował jako wartości godne podkreślenia.

Zwarycz był szczególnie zadowolony z istnienia takiego miejsca jak Dom Polsko-Ukraiński w Kielcach, który jego zdaniem powinien stać się inspiracją dla reszty Europy. Wskazał, że stworzenie takiego miejsca jest możliwe dzięki wartościom ludzkim i chrześcijańskim. Wyraził też nadzieję, że Ukraińcy będą mogli kontynuować realizację projektów wspólnie z ich polskimi przyjaciółmi.

Dom Polsko-Ukraiński służy jako miejsce integracji między Polakami a Ukraińcami, a jego działalność koordynuje Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Prezes stowarzyszenia, ks. dr Andrzej Drapała, podkreślił, że miejsce to tętni życiem każdego dnia oferując szereg zajęć dla dzieci i młodych osób. Z satysfakcją przyjął podziękowania od ambasadora za tworzenie tak cennego środowiska.

Ostatnim punktem planowanej wizyty ambasadora było odwiedzenie Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.