Wtorkowy festyn edukacyjny w Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

Wtorkowy festyn edukacyjny w Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

30 maja na terenie Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbył się edukacyjny festyn zatytułowany „Razem dla bezpieczeństwa”. Przed głównym budynkiem zgromadziły się pojazdy różnych służb mundurowych, takich jak straż pożarna, wojsko, policja i pogotowie ratunkowe. Liczne młodzieżowe grupy z całego województwa świętokrzyskiego uczestniczyły w ciekawych wydarzeniach, quizach i konkursach związanych z zabawą.

Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 30 maja była miejscem prawdziwego oblężenia ze względu na organizowany na jej terenie festyn edukacyjny „Razem dla Bezpieczeństwa”. Wydarzenie to było okazją do integracji i zdobywania wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całego regionu.

Towarzyszący festynowi turniej wiedzy był adresowany do uczniów klas mundurowych szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy zmierzyli się z różnorodnymi quizami i konkursami przygotowanymi specjalnie dla nich.

W trakcie festynu odbyły się również prezentacje różnych jednostek służb mundurowych. Na terenie akademii ustawiono kilkanaście pojazdów, w tym także specjalistycznych, należących do policji, straży pożarnej, wojska i pogotowia ratunkowego. Młodzież z zainteresowaniem zwiedzała wnętrza tych pojazdów. Szczególnie ciekawym elementem dla uczestników był namiot Państwowej Straży Pożarnej, gdzie przeprowadzono symulację ognia w mieszkaniu.