Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kielcach znowu czynny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kielcach znowu czynny

Od 27 kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kielcach będzie znowu czynny. Jego zamknięcie nastąpiło 9 kwietnia. Wtedy to okazało się, że kilku z pracowników zakażonych jest koronawirusem. Ze względu na brak możliwości zastąpienia ich na stanowiskach innymi osobami, punkt zamknięto. Teraz jednak wznawia działalność, a mieszkańcy miasta mogą znowu oddawać odpady.

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kielcach znajduje się przy ulicy Magazynowej 3. Odpady oddawać można od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 8 do 16.

Do punktu każdy mieszkaniec może oddać kilka kategorii odpadów. Pierwsza z nich to odpady pobudowlane, czyli różnego rodzaju „śmieci” wytworzone podczas budowy czy remontu, na przykład cegły, styropian, kartony… Kolejna grupa to odpady komunalne i niebezpieczne. Do nich zaliczyć można na przykład środki ochrony roślin, opakowania po farbach itd. Inną kategorię stanowią odpady wielkogabarytowe. Są to na przykład meble, elementy wyposażenia łazienki itp. Można je we własnym zakresie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale są one także zabierane według określonego planu sprzed domu.

Należy pamiętać, że oddając odpady do punktu, powinny być one posegregowane na konkretne kategorię.

Obowiązują także limity. Każdy mieszkaniec ma prawo przekazać tylko 500 kilogramów odpadów budowlanych i tyle samo odpadów wielkogabarytowych.

Poza tym do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać też na przykład baterie, przeterminowane lekarstwa, szkło, metale sztuczne.

Dokładne informacje na temat działalności punku można znaleźć na ich stronie internetowej, a także na stronie Urzędu Miasta.