Sesja Rady Miasta Kielce: porządek obrad na 6 czerwca

Sesja Rady Miasta Kielce: porządek obrad na 6 czerwca

W nadchodzący czwartek, dokładnie 6 czerwca, planowana jest sesja Rady Miasta w Kielcach. Rozpoczęcie sesji zaplanowano na godzinę 9.00. Miejsce obrad to sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego, która mieści się przy Rynku 1.

Na sesję tej instytucji miejskiej można zawsze zerknąć za pośrednictwem transmisji na żywo. Porządek obrad przewiduje otwarcie obrad jako pierwszy punkt programu, po którym nastąpi omówienie porządku obrad. Trzecim punktem będzie przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Kielce, które miały miejsce 4 kwietnia oraz 7 maja 2024 roku.

Po tych formalnościach, przedstawione zostaną informacje i komunikaty od Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. Następnie rozpatrywane będą projekty uchwał, które dotyczyć będą m.in. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045, zmiany budżetu miasta na rok 2024 czy kwestii zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy.

W programie obrad znajdują się również projekty uchwał dotyczące zmian w emisji obligacji komunalnych, powołania Komitetu Audytu dla Gminy Miejskiej Kielce, ustalenia warunków przyznawania usług sąsiedzkich w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 czy przyjęcia sprawozdania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach za 2023 rok.

Kolejne projekty to m.in. uchwały dotyczące wydzierżawienia gruntu położonego w różnych rejonach Kielc, powołanie Rady Społecznej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach oraz wybór przedstawiciela Miasta Kielce do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miasta Polskich.

Sesja zakończy się informacją Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami oraz dyskusją na temat różnych spraw i wolnych wniosków. Po zakończonym dialogu nastąpi formalne zamknięcie obrad.