Przedszkole nr 21 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach: Docieplenie, rozbudowa i modernizacja w ramach Polskiego Ładu

Przedszkole nr 21 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach: Docieplenie, rozbudowa i modernizacja w ramach Polskiego Ładu

W Kielcach, Przedszkole Samorządowe nr 21 położone przy ulicy Krakowskiej 15A oraz Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Warszawskiej 340 stoją przed znaczącymi pracami remontowymi. Planowane są tam prace dociepleniowe, wymiana stropodachu oraz budowa nowych pomieszczeń. Firma PHU SPUREK SP. Z O.O., której Miasto Kielce przekazało teren budowy dnia 10 czerwca, odpowiedzialna będzie za realizację tych zadań.

Działania te są częścią projektu „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach”, który obejmuje modernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 21 oraz przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całościowe koszty inwestycji wynoszą 6 945 810 zł, z czego dofinansowanie stanowi 85% (5 903 938 zł), a wkład własny to 15% (1 041 871,50 zł).

Zobowiązanie wykonawcy do przeprowadzenia prac budowlanych obowiązuje przez 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do 06 czerwca 2024 roku.

Zaplanowane działania w Przedszkolu Samorządowym nr 21 przy ulicy Krakowskiej obejmują między innymi docieplenie ścian, wymianę stropodachu, okien, parapetów i drzwi zewnętrznych. Firma PHU Spurek SP. Z O.O. zajmie się również modernizacją kominów oraz montażem budek lęgowych dla ptaków na elewacji.

Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Warszawskiej zostanie poddana znacznie większym pracom modernizacyjnym. Do istniejącego budynku zostanie dobudowany nowy pawilon o powierzchni ponad 260 m², który pomieści trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, dyrekcji, sekretariatu oraz pomieszczenia przeznaczone dla cateringu, jadalni, zmywalni, świetlicy, szatni i toalet. Dodatkowo wybudowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych. Istniejące pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 4 przejdą remont, a jedno z pomieszczeń przekształcone zostanie w szatnię. W ramach termomodernizacji planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi, docieplenie i wymiana dachu, rur i rynien, modernizacja instalacji odgromowej i kominów oraz wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Projekt przewiduje także zagospodarowanie otoczenia budynków poprzez budowę nowych schodów, zjazdu z drogi publicznej oraz bramy wjazdowej od strony ulicy Warszawskiej.