Propozycja przeznaczenia 150 tys. zł na plan drogi w miejscowości Obice zyskała również zainteresowanie Ministerstwa Obrony Narodowej

Propozycja przeznaczenia 150 tys. zł na plan drogi w miejscowości Obice zyskała również zainteresowanie Ministerstwa Obrony Narodowej

Pojawiły się informacje, że Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zainteresowanie terenem w Obicach podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 6 czerwca. Jednocześnie miasto planuje dołożyć środki finansowe do kosztów stworzenia dokumentacji dla drogi wojewódzkiej, która ma biec przez tę właśnie miejscowość.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Barbara Zawadzka, przypomniała o umowie zawartej 8 sierpnia 2023 roku pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą Promost Consulting. Umowa dotyczy opracowania koncepcji programowo-przestrzennej za kwotę 1,9 mln zł i ma zostać zrealizowana do 8 sierpnia 2025 roku. W związku z tym, Urząd Marszałkowski prosił prezydenta miasta Kielce o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 150 tysięcy złotych na częściowe pokrycie kosztów sporządzenia tej koncepcji – poinformowała Barbara Zawadzka.

Piotr Kisiel, radny z PiS, zadał pytanie dotyczące terenu w Obicach, znajdującym się około 20 km od miasta, który został nabyty przez samorząd Kielc w latach 2006 – 2014. Zapytał o harmonogram prac oraz plany dotyczące tego obszaru, składającego się z prawie 600 hektarów, z czego około 300 jest uregulowanych pod względem prawnym.

Zastępca prezydenta Kielc, Łukasz Syska, w odpowiedzi wyjaśnił, że obszar ten jest obecnie objęty planem zagospodarowania przestrzennego skierowanym na cele lotniskowe i nie może pełnić innych funkcji. W 2021 roku Ratusz zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wsparcie w zmianach planu zagospodarowania, jednocześnie rozpoczynając rozmowy z gminami, na terenie których znajduje się obszar. Wyjaśnił również, że obecnie trwają rozmowy z obecną marszałek Renatą Janik na temat wsparcia Kielc w dyskusji z sąsiednimi gminami.

Wiceprezydent dodał, że Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zainteresowanie tym terenem na początku 2024 roku. Wskazał również, że działania resortu obrony narodowej mogą przyspieszyć realizację projektu drogi wojewódzkiej.

Na zakończenie sesji rady, uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy drogi w Obicach zdobyła poparcie 21 radnych, a nikt nie głosował przeciw. Drogę planuje się wybudować przez lasy, łąki i pola uprawne, a jej długość ma wynieść około 6 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać co najmniej trzy warianty połączenia drogi wojewódzkiej nr 766 z drogą krajową nr 73.