Opracowywanie strategii zarządzania kryzysowego na wakacje 2023 w województwie świętokrzyskim

Opracowywanie strategii zarządzania kryzysowego na wakacje 2023 w województwie świętokrzyskim

Pod egidą Wojewody Józefa Bryka odbyło się ostatnie spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa. Tego typu spotkania, które gromadzą przedstawicieli różnych służb mundurowych i instytucji funkcjonujących na poziomie lokalnym, służą przede wszystkim analizie potencjalnych zagrożeń i poszukiwaniu rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podczas nadchodzących wakacji.

Zdecydowany akcent podczas dyskusji postawiono na temat bezpieczeństwa obozów harcerskich. Dane z roku 2023 pokazują, że w granicach województwa świętokrzyskiego działało wtedy 50 takich obozów, z których korzystało łącznie 2726 młodych ludzi. W trakcie obrad w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wielokrotnie podkreślano znaczenie odpowiedniego czasu dystrybucji ostrzeżeń meteorologicznych. Jak wyjaśniali przedstawiciele służb, kluczowe jest utrzymanie stałego kontaktu z młodzieżą przebywającą na obozach, szczególnie w sytuacjach potencjalnego zagrożenia. Za najważniejsze uznano możliwość szybkiego przeprowadzenia ewakuacji, gdy zajdzie taka konieczność.

W dalszej części dyskusji poruszono kwestię bezpieczeństwa w pobliżu miejsc kąpielowych. Omówiono plany związane z nadchodzącym sezonem letnim, w których kluczową rolę mają odegrać policyjne patrole wodne. W miejscowościach takich jak Sielpia, Chańcza czy Cedzyna, od najbliższego piątku będą one czuwali nad bezpieczeństwem wypoczywających. Do dyspozycji świętokrzyskich służb jest obecnie 8 jednostek pływających.

Ostatni element debaty dotyczył tragicznych wypadków związanych z utonięciami, które miały miejsce w 2023 roku. Statystyki pokazują, że w obrębie województwa świętokrzyskiego zanotowano wtedy 20 takich przypadków, z których aż 7 miało miejsce podczas letnich wakacji. Najbardziej niebezpieczne okazały się być niestrzeżone tereny zbiorników wodnych.