Odznaczenie Honorowe dla Burmistrza Końskich, Krzysztofa Obratańskiego, za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Odznaczenie Honorowe dla Burmistrza Końskich, Krzysztofa Obratańskiego, za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Podczas ceremonii Rady Miejskiej Końskie, która odbywała się w atmosferze uroczystości, Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski, miał zaszczyt wręczyć znak honorowy Krzysztofowi Obratańskiemu. Obratański, jako burmistrz Miasta i Gminy Końskie, otrzymał tę wyjątkową odznakę za swoje zasługi dla samorządu terytorialnego.

Burmistrz Obratański wyraził swoją wdzięczność wojewodzie za tak niezwykłe wyróżnienie. Wyraził również satysfakcję z faktu, że ceremonia odbyła się w miejscu, które miało kluczowe znaczenie na początku jego kariery samorządowej. Właśnie tam pełnił funkcję młodego radnego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej podczas jej pierwszej kadencji. Podkreślił również radosną transformację sali, która symbolizuje rozwój miasta, które także przeszło istotne zmiany. W swoim przemówieniu podkreślił rolę samorządu w realizacji aspiracji społeczności lokalnej i przekształceniu Końskich w piękniejsze miejsce.

Wojewoda Józef Bryk z zadowoleniem i dumą wręczył odznakę honorową burmistrzowi. Wyraził swoje zadowolenie z faktu, że społeczność Końskich ma zaufanie do takiego burmistrza i życzył mu dalszych sukcesów, zdrowia oraz realizacji marzeń, które przynoszą korzyści lokalnej społeczności.

Krzysztof Obratański jest aktywnym uczestnikiem samorządu od lat 90. XX wieku. W 1990 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich, a w 2024 roku rozpoczął swoją piątą kadencję jako burmistrz tego miasta.

Minister spraw wewnętrznych i administracji był odpowiedzialny za przyznanie tej prestiżowej odznaki burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu.