O ryzyko utraty miliona złotych dofinansowania z powodu sporów dotyczących projektu przebudowy miejscowej świetlicy toczą batalię mieszkańcy Modliszewic

O ryzyko utraty miliona złotych dofinansowania z powodu sporów dotyczących projektu przebudowy miejscowej świetlicy toczą batalię mieszkańcy Modliszewic

Głównym tematem, o którym rozmawiano podczas spotkania mieszkańców sołectwa Modliszewice 18 czerwca, była kwestia remontu miejscowej świetlicy wiejskiej. Ewa Nowak, sołtys wsi, i zarząd sołectwa argumentowali, że budynek powinien przejść gruntowną transformację. Wskazywali na konieczność samodzielnego pozyskania finansowania lub naciskania burmistrza na wyasygnowanie czterokrotnie większych środków na planowane prace. Zgodnie z ich wizją, świetlica powinna zostać rozbudowana tak, aby przybrała formę litery „U”, z tarasem umieszczonym między skrzydłami budynku. Prace miałyby kosztować około 4 miliony złotych.

Wszystko to zdumiało burmistrza Końskich, Krzysztofa Obratańskiego. W mediach wielokrotnie podkreślał swoje plany dotyczące gruntownej przebudowy budynku, ale bez zmieniania jego bryły. W jego projekcie przewidziano m.in. wyrównanie dachu, połączenie wewnętrznych pomieszczeń oraz wymianę źródła ogrzewania z kominka na pompę ciepła i fotowoltaikę. Planowana jest także wymiana okien. Gmina pozyskała na ten projekt milion złotych z Polskiego Ładu.

Mieszkańcy mają niewielki margines czasowy, bo tylko 2 dni, na podjęcie decyzji o podpisaniu umowy. Jeżeli zdecydują się na jej podpisanie, budynek zostanie przekazany gminie na czas remontu, co pozwoli magistratowi ogłosić przetarg i nie stracić dofinansowania.

Jadwiga Karbownik, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Modliszewicach, uważa jednak, że planowany duży remont jest nieracjonalny. Według niej, należy skorzystać z milionowego dofinansowania. Brak zgody na ten plan wyraziła podczas burzliwej dyskusji podczas spotkania sołeckiego. W efekcie mieszkańcy zgodzili się porzucić ambitne plany rozbudowy i skorzystać z przyznanego dofinansowania.

Mimo kontrowersji, wiele osób wyraziło swoje poparcie dla gminnego projektu. Pani Jola wyraziła swoje zdanie w ten sposób: „Mnie gminny projekt się podoba i chcę, żeby świetlica była przebudowana teraz, a nie za 20 lat, bo mogę tego nie dożyć”. Podobnego zdania była Pani Maria, która cieszyła się na myśl o remoncie: „Lepiej coś mieć, niż nie mieć nic. Jestem zadowolona, że świetlica przejdzie remont”.

Świetlica w Modliszewicach to obecnie największa tego typu placówka w gminie Końskie z powierzchnią użytkową około 340 m2. Budżet gminy otrzymał około 2,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu”. Środki te mają służyć przebudowie świetlicy w Modliszewicach (ok. 1 mln zł), modernizacji monitoringu w różnych miejscach gminy i uzupełnieniu oświetlenia ulicznego.