Podpisano umowę o dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów-Kielce

Podpisano umowę o dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów-Kielce

Dołożono kolejny krok w kierunku wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów-Kielce. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego gwarantuje pomoc finansową na nowy pojazd strażacki i sprzęt gaśniczy. Wnioskodawcą środków był Samorząd Miasta Kielce, który starał się o fundusze z Europejskiego Programu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Umowa jest rezultatem rozmów między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a przedstawicielami Miasta Kielce, którzy będą odpowiedzialni za jej wykonanie. Prezydent Kielc Bogdan Wenta, Skarbnik Miasta Marzena Bzymek oraz Wicemarszałek Województwa Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca wpisali swoje podpisy na tym ważnym dokumencie.

Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Miasto Kielce uzyskało pieniądze w ramach naboru z działania 2.5 dotyczącego zarządzania zasobami wodnymi i przeciwdziałania katastrofom naturalnym.

Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, wyraziła zadowolenie, że poprzez to wsparcie mogą przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Pomoc finansowa dla ochotniczych jednostek strażackich jest kluczowa w ich działaniach podczas pożarów, wypadków drogowych oraz innych klęsk żywiołowych.

Pieniądze przekazane Miastu Kielce posłużą do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów. Będzie on wyposażony w agregat wysokociśnieniowy, zbiornik na wodę, przenośne działko wodno-pianowe, pompy szlamowe o wysokiej mocy z wężami ssawnymi i tłocznymi, urządzenie gaśniczo-tnące oraz suche skafandry do pracy podwodnej.

Prezydent Bogdan Wenta podkreślił, że taki specjalistyczny sprzęt jest niezastąpiony do przeprowadzania akcji ratowniczych i likwidowania skutków katastrof. Całość kosztów zakupu wynosi około 828 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania wynosi około 704 tysiące złotych. Planuje się, że nowy pojazd i sprzęt trafią do Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów w 2025 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna Niewachlów-Kielce jest jedyną tego typu jednostką działającą na terenie Miasta Kielce. Od 2022 roku włączona jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.