Projekt wspierający seniorów i ich opiekunów finansowany z funduszy unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Projekt wspierający seniorów i ich opiekunów finansowany z funduszy unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

W ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje różnorodne usługi skierowane do seniorów. Obejmują one zarówno wsparcie zdrowotne, opiekuńcze jak i rekreacyjne. Dodatkowo, przewidziane są dla nich usługi „taksówki” oraz „złotej rączki”. Całość wsparcia zostanie skierowana do tysiąca osób, wśród których 820 to seniorzy powyżej 60 roku życia, a 180 to ich faktyczni opiekunowie.

Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie ponad 14 milionów złotych, Kielce będą mogły zrealizować projekt o nazwie „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”. Jego wkład własny wynosi ponad 830 tysięcy złotych. Partnerem liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie, natomiast Kielce są jednym z dwudziestu partnerów. Realizacja zadania potrwa do końca stycznia 2027 roku.

Do udziału w projekcie zaproszeni są seniorzy powyżej 60 roku życia, którym potrzebne jest wsparcie w zakresie zdrowotnym i profilaktycznym. Również faktyczni opiekunowie seniorów, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, mogą skorzystać z oferty. Tysiąc osób, w tym 500 niepełnosprawnych, zyska dostęp do takiej pomocy. Warunkiem jest ukończenie 60 lat i zamieszkiwanie na terenie Kielc.

Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, wyjaśnia, że dla seniorów zainteresowanych usługami polegającymi na zdrowotnej opiece zostanie przeprowadzona ocena ich samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności. Na podstawie tej oceny będzie można ustalić, czy dana osoba kwalifikuje się do skorzystania z takiego wsparcia.

Aby wziąć udział w projekcie jako faktyczny opiekun seniora, należy mieszkać wspólnie z podopiecznym. Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Działu Projektów MOPR Kielce przy ulicy Kołłątaja 4. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są również online.

W ramach projektu zaproponowano różne formy wsparcia. Oferowana pomoc będzie obejmować wiele aspektów życia seniorów. Uczestnicy będą mogli między innymi skorzystać z usług asystenta, który pomoże im załatwić sprawy poza domem, lub specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej świadczonej w miejscu zamieszkania. Przewidziane są również zajęcia rekreacyjne, takie jak aerobik w wodzie, joga czy nordic walking.

Serwis „Złota rączka” będzie oferował drobne naprawy, a dla seniorów z niepełnosprawnościami uruchomiony zostanie specjalny transport „Taksówka dla seniora”. Faktyczni opiekunowie mogą liczyć na pomoc w postaci opieki wytchnieniowej oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem bądź psychoterapeutą.