Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Agnieszka Kuś, otrzyma 20 tysięcy złotych nagrody

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Agnieszka Kuś, otrzyma 20 tysięcy złotych nagrody

Agnieszka Kuś, zasłużona działaczka partii Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie pełniąca funkcję dyrektorki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Kielcach, została uhonorowana nagrodą za jej roczną pracę. Decyzję o przyznaniu jej finansowej gratyfikacji podjęto dzisiaj, czyli w środę – 13 marca.

Zarząd województwa zdecydował, że nagroda dla Kuś będzie wynosiła 20 tysięcy złotych brutto. Jak podaje Przemysław Chruściel, oficjalny rzecznik marszałka Andrzeja Bętkowskiego, wszystkie koszty związane z tą nagrodą zostaną pokryte ze środków własnych WORD, które są częścią funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia.

Decyzja o przyznaniu tej specjalnej nagrody wynika z pozytywnych efektów pracy Kuś. Zarząd województwa docenił jej zaangażowanie i skuteczność, odnosząc się do przesłanek określonych w ustawie oraz dobrych wyników audytu działalności WORD w Kielcach za 2023 rok. Audyt ten został zatwierdzony przez biegłego rewidenta, a dobro finansowe ośrodka potwierdza sprawozdanie finansowe.

Agnieszka Kuś pełni obowiązki dyrektorki WORD od 2021 roku. Przed objęciem tej funkcji była kierowniczką Ochotniczych Hufców Pracy w Starachowicach. Aktualnie, jako reprezentantka PiS, ubiega się o stanowisko prezydenta Starachowic w nadchodzących wyborach samorządowych.