W Nietulisku Dużym z zabytkowej walcowni powstanie atrakcyjne muzeum

W Nietulisku Dużym z zabytkowej walcowni powstanie atrakcyjne muzeum

Zaledwie ruiny po dawnej walcowni w Nietulisku Dużym stoją w miejscu, które ma za cel przekształcić się w nowoczesne muzeum. Zabezpieczona zostanie każda pozostałość po tym historycznym obiekcie przemysłowym, co pozwoli zwiedzającym na zrozumienie procesów technologicznych, które odbywały się tam niegdyś. Teren zostanie dodatkowo wyposażony w system oświetleniowy mający na celu podkreślić najważniejsze aspekty architektoniczne tej monumentalnej budowli.

Lech Łodej, burmistrz Kunowa, informuje, że planowane jest otwarcie muzeum na świeżym powietrzu, które będzie edukować zwiedzających na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w XIX wieku. – Pierwszym krokiem będzie gruntowne oczyszczenie podziemnych zakamarków ruin znajdujących się w Nietulisku Dużym. Cały obszar zostanie ogrodzony, skonserwowany i odpowiednio zabezpieczony. Zamierzamy również zainstalować system monitoringu – mówi burmistrz.

Teren dawnego zakładu ma być dostępny dla publiczności, a władze gminy planują umożliwić zwiedzanie zabytkowych pozostałości z lotu ptaka, budując wieżę widokową. Na terenie znajdują się głębokie, 6 metrów głębokości kanały, które zostaną również oczyszczone i skonserwowane.

– Nasze plany obejmują także zabezpieczenie dawnej wozowni i suszarni. Przewidujemy stworzenie makiety, która zaprezentuje jak działała suszarnia w czasach swojej pełnej aktywności oraz pokaże cały proces technologiczny walcowania żelaza – dodaje burmistrz.