Hospicjum dla dzieci – nowa inwestycja Caritasu Diecezji Kieleckiej

Hospicjum dla dzieci – nowa inwestycja Caritasu Diecezji Kieleckiej

Pierwsze stacjonarne placówki opieki hospicyjnej dla najmłodszych ma szansę powstać w Kielcach, w ramach struktur województwa świętokrzyskiego. Planowany jest rozwój już istniejącego hospicjum dla osób dorosłych, które znajduje się pod zarządem Caritas Diecezji Kieleckiej i zlokalizowane jest na terenie Czarnowa.

Ks. Stanisław Słowik, odgrywający rolę dyrektora w strukturze kieleckiego oddziału Caritas, wskazuje na poważną lukę opiekuńczą w regionie jako motywację do rozpoczęcia działań mających na celu utworzenie miejsca przeznaczonego dla dzieci zmagających się z chorobami terminalnymi. Aktualnie, najbliższe punkty wsparcia dla tych pacjentów znajdują się w Krakowie, Łodzi i Lublinie. Początkowo zaplanowano stworzenie pięciu miejsc dedykowanych młodym pacjentom w Kielcach.

Założona została liczba czterech miejsc dla dzieci w nadchodzącym hospicjum. Aby sprostać ich potrzebom, wymagane będzie przystosowanie pomieszczeń oraz zakup odpowiedniego wyposażenia, w tym sprzętu rehabilitacyjnego, kardiomonitorów, ssaków, podnośników i łóżek. Ks. Słowik zaznacza również konieczność odświeżenia wnętrz przyszłego hospicjum dla dzieci.

Na chwilę obecną, zgłoszenia o gotowości współpracy złożyło już kilka pielęgniarek, ale niezbędne jest również znalezienie lekarza pediatry, który zechciałby dołączyć do zespołu. Choć nie wymaga się od niego całodobowej obecności w placówce, to jednak konieczne jest jego stałe zaangażowanie i regularna obecność. Ks. Stanisław Słowik apeluje o wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniego specjalisty.

Kiedy tylko uda się znaleźć odpowiedniego pediatrę gotowego do pracy w hospicjum, placówka rozpocznie swoją działalność. Według planów, powinno to nastąpić w przeciągu kilku najbliższych tygodni.