W Kielcach odbędzie się XII edycja Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

W Kielcach odbędzie się XII edycja Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

Za sprawą kieleckiego samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Akademii Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego, kolejny, już dwunasty raz z rzędu, zostanie zorganizowany Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Cieszy nas, że Prezydent Miasta Kielce podjął decyzję o objęciu honorowym patronatem nad tym wydarzeniem.

Inicjatywy zaplanowane w ramach XII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu skierowane są przede wszystkim do uczniów świętokrzyskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wśród nich znajduje się m.in. konkurs pod hasłem „Zastosowania Sztucznej Inteligencji – Szanse i Zagrożenia”. Na 4 marca, o godzinie 11, zaplanowano także zajęcia warsztatowe, wykłady, prezentacje oraz podsumowanie konkursu. Całość odbędzie się w siedzibie Akademii Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Priorytety XII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu idealnie wpisują się w kierunki działań edukacyjnych związanych z polityką oświatową państwa na rok szkolny 2023/2024. W szczególności dotyczą one promowania rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo w sieci oraz umiejętność krytycznej oceny informacji dostępnych online. Celem jest również zachęcenie nauczycieli do odpowiedniego, metodycznego wykorzystywania narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, zwłaszcza tych opartych na technologii sztucznej inteligencji.