Projekt "Kielce to My": Lekcje samorządowe dla kieleckiej młodzieży i dzieci

Projekt "Kielce to My": Lekcje samorządowe dla kieleckiej młodzieży i dzieci

Rozpoczęła się seria lekcji o tematyce samorządowej dla dzieci i młodzieży z Kielc, znana pod nazwą „Kielce to My”. Celem inicjatywy jest przybliżenie młodym ludziom działania lokalnej administracji. W ramach projektu uczniowie mają szansę na zgłębienie wiedzy na temat funkcjonowania struktur miejskich.

Inicjatywa stanowi kontynuację działań edukacyjnych, które rozpoczęto w Urzędzie Miasta Kielce w poprzednim roku. Do tej pory skorzystało z nich około 500 uczniów z kieleckich szkół. Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, specjalista ds. Inicjatyw Społecznych i Współpracy Lokalnej w Urzędzie Miasta Kielce, zaznacza, że program umożliwił uczestnikom poznanie codziennego funkcjonowania urzędu i jego struktury.

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, uważa, że jest to wartościowy projekt, który pomaga budować świadomość obywatelską wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Prezydent podkreśla, że doświadczenia zdobyte podczas spotkań z uczniami w Urzędzie Miasta doprowadziły do wniosku, że „Kielce to My” stanowiło ciekawe dopełnienie programu edukacyjnego szkół miejskich.

Pierwsze zajęcia w ramach nowego cyklu odbyły się w Szkole Podstawowej nr 34 i spotkały się z pozytywnym odbiorem. Anna Górska, dyrektor tej szkoły, wyraża satysfakcję z faktu, że uczniowie dzięki tym lekcjom nie tylko poznają role i zadania samorządu, ale także mają okazję spotkać kluczowe osoby decyzyjne w mieście.

Projekt zorganizowały wspólnie Urząd Miasta Kielce oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Specjaliści z tego ośrodka opracowali program zajęć edukacyjnych, który obejmuje pięć scenariuszy dla różnych grup wiekowych. Materiały są dostępne na stronie internetowej SODMiN, gdzie znajdują się również prezentacje multimedialne czy puzzle do układania.

W ramach projektu przedszkolaki będą zwiedzać Kielce i swoją najbliższą okolicę, poznając ciekawe miejsca. Dzieci z klas I-III szkół podstawowych dowiedzą się więcej o herbie Kielc i legendach związanych z powstaniem miasta. Starsi uczniowie z klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych, otrzymają scenariusze lekcji, na których dowiedzą się, jakie decyzje podejmują władze miasta oraz kto zarządza Kielcami.