Gmina Bałtów zakupiła "Pudełka życia" dla osób w potrzebie

Gmina Bałtów zakupiła "Pudełka życia" dla osób w potrzebie

Decyzją zarządu gminy Bałtów, dla osób potrzebujących wsparcia w nagłych przypadkach zdrowotnych, zostały zakupione specjalne „Pudełka życia”. Te przechowują kluczowe informacje na temat stanu zdrowia danej osoby, które mogą okazać się niezbędne dla zespołu ratowniczego. Informacje te obejmują dane personalne pacjenta, historię przyjmowania leków i informacje o wszelkich chorobach przewlekłych.

Wójt gminy Bałtów, Hubert Żądło, podkreśla, że stres towarzyszący interwencji medycznej może często sparaliżować osoby potrzebujące pomocy, uniemożliwiając im efektywne przekazanie istotnych informacji na temat ich stanu zdrowia. Dlatego gmina postanowiła zaangażować się w tę inicjatywę i podjąć proaktywne działania, aby zaspokoić tę potrzebę.

– Jako jednostka samorządowa nabyliśmy blisko 300 egzemplarzy tych pudełek – mówi wójt. – Będą one dystrybuowane przez pracowników GOPS, kluby seniora oraz domy pomocy społecznej. Dodatkowo, również asystenci osób niepełnosprawnych będą wspierać tę akcję.

Planowane jest, że „Pudełka życia” trafią również do stowarzyszeń zrzeszających seniorów na terenie gminy. Wójt nie wyklucza możliwości zakupu dodatkowych pudełek, jeśli zapotrzebowanie okaże się większe niż przewidywane.

Osoby chcące otrzymać jedno z tych pudełek, powinny skontaktować się z kierownictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie. – Zapewnimy dostarczenie pudełek za pośrednictwem wcześniej wymienionych instytucji lub przy pomocy asystentów osób niepełnosprawnych – dodaje wójt.

„Pudełka życia” zawierające ważne informacje medyczne powinny być przechowywane w lodówce, a magnes dołączony do opakowania powinien być umieszczony na jej drzwiach. Osoby potrzebujące otrzymają te pudełka bez żadnych opłat.

„Pudełka życia” już wcześniej wprowadzono w takich gminach jak Kunów i Chmielnik. Niektóre samorządy zdecydowały się również na wprowadzenie tzw. „Kopert życia” lub elektronicznych opasek dla seniorów, które zawierają kluczowe informacje medyczne.