Bezrobotni i poszukujący pracy mogą skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Bezrobotni i poszukujący pracy mogą skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Chętni do podjęcia działalności gospodarczej, którzy aktualnie są bezrobotni lub poszukują pracy, mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wsparcie będzie realizowane za pośrednictwem programu EFS+ oraz Funduszu Pracy.

MUP w Kielcach daje możliwość aplikowania o fundusze na uruchomienie własnego biznesu. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz Fundusz Pracy. Wykorzystane będą środki z Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, będącej Działaniem 10.01 regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Proces składania wniosków o dofinansowanie zostanie rozpoczęty przez urząd i potrwa od 17 stycznia do 23 stycznia 2024 roku. Kwota, którą można potencjalnie uzyskać na start własnej działalności, wynosi maksymalnie 43 169,70 zł.

Warto wspomnieć, że Miejski Urząd Pracy w Kielcach udostępnia też dodatkowe formy wsparcia finansowego. Osoby zainteresowane mogą złożyć swoje wnioski w tej sprawie od 8 stycznia 2024 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność oferowanych form wsparcia, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z informacjami na ten temat, które są publikowane przez urząd.