Przedłużony proces konsultacji społecznych wschodniej obwodnicy Kielc ze względu na prawie 500 zgłoszeń

Przedłużony proces konsultacji społecznych wschodniej obwodnicy Kielc ze względu na prawie 500 zgłoszeń

Trwające konsultacje dotyczące trzech propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc zgromadziły do tej pory niemal 500 uwag od mieszkańców miasta. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (ŚZDW), reagując na duże zainteresowanie społeczności, postanowił przedłużyć okres konsultacji do 5 grudnia.

Początkowy termin zakończenia konsultacji był zaplanowany na 28 listopada, jednak ze względu na ogromne zaangażowanie mieszkańców w proces, ŚZDW zdecydowało o dodatkowym tygodniu na zgłaszanie uwag. Jak przekazał dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Jerzy Wrona, liczba komentarzy i sugestii często przekraczała 480 i nadal napływają nowe. Przez najbliższe dni ŚZDW planuje również spotkania z przedstawicielami gmin Daleszyce i Masłów, aby omówić szczegółowo plany dotyczące trasy.

Plan budowy wschodniej obwodnicy Kielc jest tematem od wielu lat. Trasa ta ma ogromne znaczenie dla stolicy regionu, ponieważ umożliwi przekierowanie ruchu tranzytowego z miejskiego odcinka drogi krajowej nr 73. Trzy lata temu podpisano porozumienie o wspólnym finansowaniu dokumentacji dla przyszłej inwestycji pomiędzy samorządem województwa a władzami stolicy regionu świętokrzyskiego. Przetarg na opracowanie trzech propozycji przebiegu trasy wygrało kieleckie przedsiębiorstwo Neotrans.

Planowany początek nowej obwodnicy ma znajdować się na ulicy Ściegiennego i prowadzić dookoła Kielc od strony wschodniej przez Mójczę do Domaszowic. Wśród trzech proponowanych wariantów, jeden prowadzi przez zabudowaną część miejscowości oraz ogrody działkowe, docierając do ul. Radomskiej. Kolejny wariant zakłada trasę wzdłuż S74 w Domaszowicach. Trzeci z proponowanych wariantów najmniej ingeruje w teren zabudowany, ale przecina obszar podmiejskich ogrodów działkowych.

Pomimo różnorodności propozycji, żadna z nich nie zdobyła pełnej akceptacji mieszkańców. Krytycy zwracają uwagę, że planowane rozwiązanie nie rozwiązuje problemu na poziomie miasta – jedynie przesuwa ruch kołowy na przedmieścia. Przypuszczalne konsekwencje to m.in. zwiększenie hałasu oraz utrudnienia w komunikacji między podzielonymi częściami miejscowości.

Planowana długość wschodniej obwodnicy Kielc wynosi około 14 km, a szacowany koszt inwestycji to około 0,5 mld złotych.