Odpady budowlane zanieczyszczają miejsce pamięci w Kielcach: Radni i mieszkańcy oburzeni

Odpady budowlane zanieczyszczają miejsce pamięci w Kielcach: Radni i mieszkańcy oburzeni

Plac budowy nowego teatru „Kubuś” przy ulicy Zamkowej w Kielcach, stał się miejscem nieodpowiedniego składowania odpadów budowlanych. Co jeszcze bardziej szokujące, odpady te zostały porzucone tuż obok pamiątkowej tablicy dedykowanej polskim jeńcom wojennym. Takie zachowanie, zdaniem radnych miejskich, jest absolutnie niedopuszczalne.

Marcin Stępniewski, przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości, wyraził swoje oburzenie tą sytuacją. Zwrócił uwagę na to, że Wzgórze Zamkowe, gdzie znajduje się plac budowy i tablica pamiątkowa, to miejsce, które zasługuje na szczególną dbałość. Poprosił o interwencję miasta w celu rozwiązania problemu i zapobieżenia kolejnym tak nieodpowiedzialnym hituacjom.

Z kolei Anna Myślińska z Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że to, co dzieje się przy ulicy Zamkowej, nie przystoi Kielcom jako miastu. Sugeruje ona alternatywny sposób postępowania z tablicą pamiątkową – mogła ona być tymczasowo przechowywana na terenie Ośrodka Myśli Patriotycznej, a następnie wmurowana z powrotem w odpowiednie miejsce.

Rzecznik prezydenta Kielc, Marcin Januchta, uspokaja jednak, że miasto podjęło już działania. Wyraził on zrozumienie dla oburzenia mieszkańców i poinformował, że odpady budowlane zostały już usunięte z miejsca pamięci. Zwrócił się również do wykonawcy budowy z prośbą o większą uwagę w przyszłości. Rzecznik zachęca ponadto wszystkich świadków nieodpowiedniego postępowania, aby zgłaszali takie sytuacje bezpośrednio do Urzędu Miasta Kielce lub za pomocą aplikacji UlepszaMY Kielce.