Zwiększona kontrola prędkości na drogach Kielc w ramach akcji "Prędkość"

Zwiększona kontrola prędkości na drogach Kielc w ramach akcji "Prędkość"

Bezsporne jest to, że nadmierna prędkość pozostaje jednym z głównych czynników prowadzących do wypadków na drogach. Policjanci z Kielc postanowili podjąć działania mające na celu zapobieganie tej sytuacji poprzez zorganizowanie dzisiaj akcji o nazwie „Prędkość”. W rezultacie kierowcy powinni być przygotowani na zintensyfikowane kontrole prędkości.

Małgorzata Perkowska-Kiepas, reprezentująca Komendę Miejską Policji w Kielcach, podkreśla istotność faktu, iż jakiekolwiek działania niezgodne z prawem na drodze tworzą autentyczne ryzyko dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

– Przystępując do jazdy za kierownicą, musimy pamiętać, że prędkość naszego pojazdu musi być dostosowana do aktualnych warunków na drodze. Wymaga to uwzględnienia takich elementów jak intensywność ruchu, ograniczenia prędkości, warunki pogodowe oraz oczywiście nasze indywidualne umiejętności – mówi Perkowska-Kiepas.

Dodatkowo, Małgorzata Perkowska-Kiepas zauważa, że do wielu niebezpiecznych incydentów na drogach mogłoby by nie dojść, jeżeli kierowcy częściej zastanawiali się nad potencjalnymi konsekwencjami swoich nieodpowiedzialnych działań w trakcie jazdy.

– Musimy mieć świadomość, że im większa jest nasza prędkość, tym dłuższa będzie droga hamowania. Na przykład, jeżeli jedziemy z prędkością 30 km/h na suchej nawierzchni, droga hamowania wynosi około 13 metrów. Jeżeli jednak zwiększymy prędkość o 20 km/h, podczas tych samych warunków droga hamowania wydłuży się do około 26 metrów. A przy prędkości 100 km/h, droga ta wynosi już 76 metrów – wylicza pani Perkowska-Kiepas.

Warto także mieć na uwadze, że na długość drogi hamowania wpływają również takie czynniki jak warunki pogodowe i stan techniczny pojazdu.

Akcja „Prędkość” będzie prowadzona między innymi na ulicy Krakowskiej w Kielcach i przewidziano, że jej działania będą kontynuowane aż do późnych godzin wieczornych.