Uroczyście uhonorowano nauczycieli i dyrektorów z Kielc w Dniu Edukacji Narodowej

Uroczyście uhonorowano nauczycieli i dyrektorów z Kielc w Dniu Edukacji Narodowej

W środku tygodnia, 13-tego października, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i odznaczeń dla edukatorów i dyrektorów szkolnych z Kielc. Ceremonia odbyła się na terenie kieleckiego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych noszących imię Ludomira Różyckiego. Wyróżnienia zostały przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a wręczali je osobiście wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik. W tym roku liczba laureatów wyniosła 399 nauczycieli z regionu świętokrzyskiego.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej miały na celu uczczenie dyrektorów, pedagogów oraz pracowników administracji szkół i innych placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Zbigniew Koniusz, pełniący funkcję wojewody świętokrzyskiego, podczas przemówienia podkreślił rolę nauczycieli jako przewodników przez życie. Wyraził zrozumienie dla trudności rodziców, którzy często nie mają wystarczająco dużo czasu i cierpliwości, podkreślając, że to pedagodzy biorą na siebie wielką odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia. Dodał, że nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale również uczą jak funkcjonować w społeczeństwie.

Podczas uroczystości doskonale zaprezentowali się uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, których występ artystyczny dodatkowo uświetnił całą ceremonię.