Program stypendialny marszałka województwa: nowe możliwości dla zdolnej młodzieży

Program stypendialny marszałka województwa: nowe możliwości dla zdolnej młodzieży

Przełomowe wiadomości dla ambitnej młodzieży z naszego regionu. Wkrótce będą mogli skorzystać ze stypendiów ufundowanych przez marszałka województwa. Na konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek, 19 października, Andrzej Bętkowski ujawnił szczegóły najnowszej edycji tego programu.

Podkreślił, że nowy budżet Unii Europejskiej pozwolił na zwiększenie pomocy finansowej dla utalentowanej młodzieży. To oznacza, że najbliższa edycja programu stypendialnego przyniesie rekordową liczbę beneficjentów – łącznie 640 uczniów szkół średnich i zawodowych może otrzymać wsparcie. Dodatkowo, program zostanie poszerzony o uczniów szkół podstawowych. Każdemu z nich przypada jednorazowe stypendium w wysokości 3,8 tys. zł.

Na ten cel zostało przeznaczone łącznie 2,8 mln zł – środki te pochodzą z nowego programu unijnego – jak wyjaśnia marszałek Bętkowski. Analogiczna kwota została także zarezerwowana na stypendia dla uczniów liceów i szkół zawodowych.

Według Tomasza Jamki, członka zarządu województwa, poprzednie edycje programu stypendialnego okazały się skuteczne i przyczyniły do rozwoju pasji oraz zdobywania wiedzy przez młodzież. Podkreślił, że przy ubieganiu się o wsparcie brane pod uwagę są zarówno miesięczne dochody na osobę w rodzinie, jak i osiągnięcia edukacyjne kandydata.

Od 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przyznano prawie 3 tys. stypendiów o łącznej wartości 11 mln zł. Renata Janik, wicemarszałek województwa, podkreśliła, że w obecnej perspektywie finansowej zarząd województwa planuje przeznaczyć na wsparcie dla młodzieży sumę 40 mln zł.