Kielce i ich wiejąca legenda: rezultaty Festiwalu Wiatru 2023

Kielce i ich wiejąca legenda: rezultaty Festiwalu Wiatru 2023

„Wieje jak na dworcu w Kielcach”, to fraza która jest dobrze znana w naszym kraju. Te słowa sugerują, że właśnie tam wieje najbardziej intensywnie. Czy to jednak prawda? Grupa badaczy z Politechniki Świętokrzyskiej postanowiła po raz kolejny sprawdzić, gdzie w Kielcach wiatr ma największą siłę. Wynikiem ich pracy jest „Kielecka Mapa Wiatru”, opracowana podczas trzeciej edycji Festiwalu Wiatru – Kielce 2023.

21 września 2023 roku, podczas festiwalu, naukowcy przeprowadzili pomiar prędkości wiatru w 13 wybranych lokalizacjach miasta. Znajdowały się tam dworce autobusowy i kolejowy, Rynek, Telegraf, Wietrznia, Kadzielnia, tereny Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ulica Henryka Sienkiewicza, obszar przed byłą rezydencją Biskupów Krakowskich, Park Dygasińskiego oraz Ogród Botaniczny. Tegoroczne badania obejmowały również nową lokalizację – rezerwat Ślichowice.

Na podstawie przeprowadzonych badań przez dr inż. Katarzynę Stokowiec z Politechniki Świętokrzyskiej, okazało się, że najintensywniejszy wiatr odnotowano w Ogrodzie Botanicznym (3,07 m/s) oraz na Wietrzni (2,07 m/s). Najniższą prędkość wiatru zanotowano przed Dworcem Autobusowym (0,33 m/s) i w rezerwacie Ślichowice (0,38 m/s).

W kontekście poprzednich badań przeprowadzonych przez Politechnikę Świętokrzyską w 2022 roku, warto zauważyć, że najwyższą prędkość wiatru zaobserwowano na Wietrzni (2,17 m/s), kampusie UJK (1,37 m/s) oraz w Ogrodzie Botanicznym (1,17 m/s). Z kolei najspokojniejsze miejsca to Park Dygasińskiego (0,25 m/s) oraz przed Dworcem Kolejowym (0,56 m/s).