Bezpłatna komunikacja miejska w Kielcach dla wyborców podczas wyborów parlamentarnych i referendum

Bezpłatna komunikacja miejska w Kielcach dla wyborców podczas wyborów parlamentarnych i referendum

15 października, kiedy odbędą się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum na skalę ogólnokrajową, mieszkańcy Kielc będą mieli możliwość korzystania z darmowej komunikacji miejskiej. Ta inicjatywa została zaproponowana przez Bogdana Wentę, Prezydenta Kielc, który wystąpił z nią do Rady Miasta. Projekt uchwały dotyczący tej sprawy został już złożony w Biurze Rady i czeka na procedowanie podczas nadchodzącej sesji, która ma miejsce 12 października.

Prezydent miasta Kielce, Bogdan Wenta, był osobą, która zaproponowała ten pomysł i prawdopodobieństwo jest duże, że radni poprą tę inicjatywę. Koszty związane z przejazdami pokryje gmina Kielc. Projekt uchwały zakładający bezpłatny transport miejski w dniu 15 października jest finalizowany i gotowy do przedstawienia na sesji Rady Miasta mającej miejsce 3 dni wcześniej.

Mieszkańcy Kielc z niepełnosprawnościami mogą liczyć na bezpłatny transport do lokali wyborczych. Osoby borykające się z problemami z poruszaniem mają możliwość skorzystania z transportu specjalistycznego. Ważnym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności narządu ruchu.

Transport ten będzie realizowany od miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca jest zarejestrowany w spisie wyborców lub od miejsca wskazanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do odpowiedniego lokalu wyborczego. Zgłoszenia do transportu specjalistycznego będą przyjmowane do 11 października 2023 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45–15:15. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 41 36 76 597 lub mailowo. W dniu wyborów osoby, które wcześniej zgłosiły chęć skorzystania z transportu, będą mogły się kontaktować pod numerem telefonu 603 644 737.