Wsparcie finansowe dla gmin województwa świętokrzyskiego na drogi dojazdowe do pól

Wsparcie finansowe dla gmin województwa świętokrzyskiego na drogi dojazdowe do pól

Dzisiejszy dzień był szczególny dla 33 gmin pochodzących z województwa świętokrzyskiego, które otrzymały wsparcie finansowe na modernizację oraz budowę dróg prowadzących do gruntów rolnych. Pieniądze te zostały przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Akt podpisania umów odbył się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Środki przekazane na ten cel pochodzą z funduszy zebranych z opłat za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej. Łączna kwota wpływająca na konto Urzędu Marszałkowskiego z tego tytułu wyniosła w tym roku ponad 5,5 miliona złotych. Kwoty dotacji, które otrzymały samorządy, oscylowały w granicach od 20 tysięcy do 180 tysięcy złotych.

Umowy, w imieniu marszałka, podpisał Marek Jońca, będący członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego. Przekazał również informację, że dzięki temu wsparciu finansowemu, w bieżącym roku uda się wybudować lub zmodernizować niemal 30 kilometrów dróg prowadzących do terenów rolnych. Zaznaczył, że warunki na obszarach wiejskich są stale poprawiane, jednak nadal jest wiele do zrobienia. Zwrócił też uwagę na to, że środki przekazane do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej, w pełni są przeznaczane na inwestycje drogowe.