Pionierski program leczenia reumatologicznego w Świętokrzyskim Centrum Reumatologii

Pionierski program leczenia reumatologicznego w Świętokrzyskim Centrum Reumatologii

Świętokrzyskie Centrum Reumatologii, które jest częścią koneckiego szpitala, zostało uwzględnione na liście 15 instytucji, którym powierzono realizację nowatorskiego programu terapeutycznego skierowanego do osób cierpiących na choroby stawów.

Zbigniew Guzera, osoba zarządzająca Świętokrzyskim Centrum Reumatologii, wyjaśnia, że dla osób zmagających się z patologiami stawów, nowy program stanowi nadzieję na skuteczną diagnozę i terapię. Program badawczy skupia się na pacjentach z symptomami chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej. W ramach działalności ośrodka, planowane jest takie skoordynowanie działań, aby umożliwić identyfikację pacjentów potencjalnie dotkniętych reumatoidalnym lub łuszczycowym zapaleniem stawów.

Guzera podkreśla, że szybkie wykrycie stanu zapalnego i natychmiastowe podjęcie leczenia to klucz do efektywnej terapii i prewencji degeneracji stawów. Wojciech Gola, pełniący obowiązki dyrektora placówki, przypomina, że to właśnie minister zdrowia podpisała dekret wprowadzający program pilotażowy skierowany do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.

Gola z dumą podkreśla, że szpital w Koneckim znalazł się w gronie 15 klinicznych centrów na terenie całego kraju, które mają zaszczyt realizować ten innowacyjny program. Jest to znaczące wyróżnienie dla placówki i całego oddziału.

Nad całością programu czuwa Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Według przewodników Europejskiej Ligi Reumatologicznej dotyczących wczesnego zapalenia stawów, od momentu zaobserwowania pierwszych symptomów, takich jak obrzęk pojedynczego stawu, do pierwszego spotkania w poradni reumatologicznej i rozpoczęcia terapii, powinno minąć sześć tygodni.

Projekt będzie realizowany przez 15 instytucji, które po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będą uprawnione do implementacji programu.