Akcja "Lodówki Pełne Dobra" w Kielcach

Akcja "Lodówki Pełne Dobra" w Kielcach

Dzięki inicjatywie „Lodówki Pełne Dobra” osoby potrzebujące mają możliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb żywieniowych. Ta akcja polega na tym, że osoby posiadające nadmiar żywności mogą przekazać ją do jednej z dwóch lodówek umieszczonych w miejscach publicznych w Kielcach.

Te specjalnie wyznaczone lodówki znajdują się w dwóch punktach miasta Kielce – pierwsza z nich to ulica Kościuszki 25 (położona pomiędzy szpitalem a przedszkolem prowadzonym przez siostry szarytki), a druga to Środowiskowy Dom Samopomocy na ulicy Miodowej 7. Kluczowym celem tej inicjatywy jest promowanie dzielenia się nadmiarem jedzenia z osobami, które borykają się z brakiem dostępu do żywności.

Grażyna Adydan, mieszkańca Kielc i twórczyni projektu „Lodówki Pełne Dobra”, podkreśla, że w mieście tym jest wiele osób, które potrzebują pomocy, niekoniecznie będąc w trudnej sytuacji życiowej związanej z bezdomnością. Adydan dodaje również, że jej inicjatywa jest podyktowana chęcią wprowadzenia idei solidarności i ekologicznej odpowiedzialności do społeczeństwa.

Do lodówek można przynosić wszystkie rodzaje żywności, z wyjątkiem świeżego mięsa i jaj oraz alkoholu. Jeśli przekazuje się resztki po posiłku, powinno się określić termin ważności danego produktu. Zalecane jest również informowanie o obecności alergenów w konkretnym daniu. Oczywiście, przynoszone owoce, warzywa, produkty mleczne czy sery powinny być w dobrym stanie.

W ramach projektu „Lodówki Pełne Dobra”, każdy ma możliwość pozbycia się nadmiaru jedzenia, które w przeciwnym razie mogłoby ulec zmarnowaniu. Jest także możliwość uzupełniania zapasów żywności za pomocą produktów przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – jeden z współtwórców tego projektu.

Inicjatywa ta zdobyła dużą popularność wśród mieszkańców Kielc – w Budżecie Obywatelskim na ten pomysł oddano aż 1207 głosów.