Wojewoda świętokrzyski ocenia skutki osuwiska w miejscowości Dziewątle

Wojewoda świętokrzyski ocenia skutki osuwiska w miejscowości Dziewątle

Dnia 22 sierpnia, we wtorek, Zbigniew Koniusz – Wojewoda świętokrzyski, dokonał oceny terenu osuwiska, do którego doszło w miejscowości Dziewątle, leżącej na terenie gminy Iwaniska. Jak wcześniej informowaliśmy, wywołane przez osuwisko ogromne zapadnięcie terenu spowodowało zniszczenia drogi i sieci wodociągowej.

Podczas oceny miejsca zdarzenia, Wojewoda Koniusz uspokoił lokalną społeczność, zapewniając o braku zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zadeklarował również, że do zbadania sytuacji zostaną wezwani najlepsi krajowi eksperci, którzy niezwłocznie opracują raport stanowiący podstawę do dalszych działań. Na podstawie swoich obserwacji wstępnie stwierdził jednak, że droga jest nieodwracalnie zniszczona. Przyczyną zapadliny miało być prawdopodobnie osunięcie się luźnej warstwy gruntu po położonych poniżej skałach, które zostały podmyte przez wodę – tłumaczył Koniusz.

Wywołane przez osuwisko zniszczenia są wielkim ciosem dla miejscowości – podkreśla Marek Staniek, burmistrz miasta i gminy Iwaniska. Osuwanie ziemi spowodowało znaczne szkody zarówno w sieci wodociągowej jak i infrastrukturze drogowej. W odpowiedzi na te wydarzenia burmistrz ogłosił powołanie specjalnej komisji składającej się z naukowych pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Podkreślił także, że ważne jest dla niego przeprowadzenie jak najbardziej wiarygodnej oceny sytuacji oraz wypłata satysfakcjonujących odszkodowań dla mieszkańców.

Małgorzata Jalowska, wicestarosta opatowski, potwierdziła prowadzenie rozmów dotyczących alternatywnego rozwiązania problemu zniszczonej drogi. Zapowiedziała również działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom swobodo przemieszczania się po okolicznym terenie.