Inicjatywa "Lodówki Pełne Dobra" na rzecz zmniejszenia marnowania żywności w Kielcach

Inicjatywa "Lodówki Pełne Dobra" na rzecz zmniejszenia marnowania żywności w Kielcach

W naszych domach istnieje tendencja do gromadzenia jedzenia, które często kończy się zepsuciem z powodu przekroczenia daty ważności. Wiele z tych produktów mogłoby znaleźć nowe życie na stole kogoś innego. Dlatego miasto Kielce wprowadziło innowacyjny projekt o nazwie „Lodówki Pełne Dobra”.

Instalacja pierwszej lodówki miała miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Miodowej 7, a druga została umieszczona przy Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra na ulicy Kościuszki 25. Realizacja projektu „Lodówki Pełne Dobra” odbyła się za pośrednictwem Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Inicjatywa cieszyła się dużym poparciem mieszkańców – 1207 kielczan oddało swoje głosy na rzecz ustawienia lodówek, w których można zostawiać nadmiar jedzenia. Główną siłą napędową projektu była Grażyna Adydan, która działała we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach. Celem „Lodówek Pełnych Dobra” jest nie tylko walka z marnotrawstwem żywności, ale także budowanie więzi społecznych i poczucia odpowiedzialności za innych, zwłaszcza tych mniej uprzywilejowanych.

Każdy może zostawić nadmiar jedzenia w „Lodówkach Pełnych Dobra”, które będą również uzupełniane przez produkty dostarczane do MOPR-u. Obie lodówki są monitorowane, a na każdej znajduje się regulamin określający zasady dystrybucji żywności. Przekazywane produkty muszą mieć aktualną datę ważności, a żywność przygotowana w domu lub placówkach gastronomicznych musi być opisana, z podaniem nazwy potrawy, składu i daty przygotowania – informuje Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.