Forum polsko-ukraińskie na rzecz odbudowy Ukrainy odbyło się w Kielcach

Forum polsko-ukraińskie na rzecz odbudowy Ukrainy odbyło się w Kielcach

Planowane jest forum polsko-ukraińskie, które ma służyć do rozważenia możliwości współpracy pomiędzy oboma krajami w celu strategicznego partnerstwa i odbudowy Ukrainy. To wydarzenie zostanie zorganizowane w kieleckim centrum wystawowym, we współpracy między urzędem marszałkowskim a ratuszem Kielc.

Marszałek województwa, Andrzej Bętkowski, zauważa, że pomimo obecnej sytuacji konfliktowej, regionalne władze już teraz planują aktywne działania mające na celu przyczynić się do odnowienia Ukrainy.

Zgodnie z jego słowami, zobowiązanie do tego wynika nie tylko z relacji między regionem i Kielcami a obwodem winnickim i miastem Winnica. Motywacją jest również solidarność oraz wieloletnia przyjaźń z ukraińskim narodem, który obecnie przeżywa trudne czasy. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, na wsparcie Ukraińców mieszkających na terenie regionu przeznaczono miliony złotych. Te środki pozwoliły im na adaptację do życia w Polsce. Obecnie trwają prace nad projektem dotyczącym przygotowania mieszkań dla uchodźców z pięciu powiatów. Wsparcie będzie udzielane zarówno teraz, jak i po zakończeniu konfliktu

Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Wiaczesław Wojnarowsky, wyraził swoją wdzięczność dla władz województwa i mieszkańców regionu świętokrzyskiego za ich dotychczasowe wsparcie.

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, stwierdził, że wzmacnianie więzi między różnymi regionami i jednostkami samorządowymi przyczyni się nie tylko do odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych. Jest to również szansa na rozwój dla lokalnych przedsiębiorców świętokrzyskich.