Dofinansowanie dla osób długotrwale bezrobotnych na rozpoczęcie własnej firmy

Dofinansowanie dla osób długotrwale bezrobotnych na rozpoczęcie własnej firmy

Zbigniew Brzeziński, przedstawiciel Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, przekazał informację o możliwości uzyskania funduszy na start własnego biznesu dla osób znajdujących się w długotrwałej sytuacji braku pracy. Kwota dofinansowania może przekroczyć 42 tysiące złotych.

Zdaniem Brzezińskiego, osoby uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie to młodzież do 29 roku życia, która nie pracuje, nie uczęszcza do szkoły ani nie przygotowuje się do zawodu. Inne grupy to bezrobotni, którzy przekroczyli 55 rok życia, osoby wychowujące samodzielnie dzieci czy niepełnosprawni. Brano również pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne z małymi lub bez jakichkolwiek kwalifikacji, troszczące się o osobę wymagającą codziennej pomocy, a także tych powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki. Wśród uprawnionych są także młodzi ludzie opuszczający rodzinę zastępczą.

Wsparcie mogą również otrzymać osoby, które musiały opuścić Ukrainę z powodu agresji ze strony Rosji. Priorytetowo potraktowane zostaną dokumenty składane przez te osoby, które w ostatnich dwóch latach przez ponad rok nie miały zatrudnienia.

Projekt o nazwie „Aktywizacja na plus” będzie prowadzony do końca czerwca przyszłego roku i przewiduje pomoc dla 347 osób – podkreślił Zbigniew Brzeziński.

Wnioski o przyznanie finansowego wsparcia na założenie własnej firmy można składać w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach w dniach od 4 do 8 września.