Jest porozumienie w sprawie dystrybucji energii na terenie Kielc

Jest porozumienie w sprawie dystrybucji energii na terenie Kielc

W piątek, 28 kwietnia, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podpisano pakt o współpracy w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią w Kielcach. Arkadiusz Bąk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, powiedział, że porozumienie obejmuje trzy podstawowe obszary działalności: efektywne zarządzanie energią, instruowanie w zakresie właściwego wykorzystania energii oraz wspólne wytwarzanie i zużywanie energii.

Zbadamy, w jakim stopniu nasze własne źródła energii mogą zaspokoić zapotrzebowanie miasta na energię elektryczną. Poprzez budowę paneli słonecznych na wyłącznych obiektach użyteczności publicznej, które generują energię, nie zużywając jej w danym momencie, możemy ją wykorzystać w ramach naszej „klastrowej” społeczności. W przeszłości przesyłanie energii pomiędzy instytucjami było niewykonalne. Takie podejście będzie opłacalne – stwierdził Arkadiusz Bąk.

Cały glob odchodzi od globalnych sieci energetycznych na rzecz lokalnych społeczności. Skupiamy się na osiągnięciu samodzielności energetycznej w konkretnych regionach – wymieniał Bogdan Wenta, prezydent Kielc. Podkreślił również, że obecna perspektywa unijna skupia się na łączeniu potencjałów.