Radni w Kielcach stanęli w obronie Jana Pawła Drugiego

Radni w Kielcach stanęli w obronie Jana Pawła Drugiego

Kieleccy radni przyjęli niedawno oświadczenia, które mają chronić dobre imię papieża Jana Pawła II, ale większość radnych albo wstrzymała się od głosu, albo w ogóle nie głosowała. Ci, którzy byli przeciwni wnioskowi, twierdzili, że PiS szydzi z Jana Pawła II.

Podczas sesji Rady Miasta 16 marca, punkt został wniesiony przez przewodniczącego Rady Jarosława Karasia, mimo że nie było go w porządku obrad. Michał Braun, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, natychmiast wyraził dezaprobatę w imieniu całego klubu radnych. Skrytykował radnych PiS za rzekomą hipokryzję i brak zrozumienia dla demokratycznych mediów, przytaczając wypowiedź papieża Franciszka. Sprawa została upolityczniona i oskarżona o ośmieszanie papieża Jana Pawła II, co doprowadziło do tego, że radni Koalicji Obywatelskiej odmówili głosowania nad nią.

Jest oczywiste, że celem ataku jest wymazanie wszystkich jego dokonań, w tym roli w upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale i w innych częściach Europy Środkowo-Wschodniej. Jako obywatele polscy i mieszkańcy Kielc zdecydowanie się temu sprzeciwiamy. Podczas dzisiejszej sesji radni wprowadzili sprawę do porządku obrad. Oświadczenie nie było przedmiotem debaty przed głosowaniem, gdyż radny Marcin Stępniewski zaproponował jego usunięcie i zostało ono przyjęte. Za przyjęciem oświadczenia głosowało 12 radnych, natomiast 7 wstrzymało się od głosu, a 6 nie głosowało.