Elektrociepłownia w Kielcach będzie produkowała mniej zanieczyszczeń

Elektrociepłownia w Kielcach będzie produkowała mniej zanieczyszczeń

Rozpoczęły się prace przy budowie nowego bloku kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach. Inwestycja ma zostać zakończona do końca tego roku i ma przyczynić się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w Kielcach. Blok gazowy powstaje na niezagospodarowanej działce w obrębie Elektrociepłowni, trwają już wstępne wykopy pod budowę komina i turbozespołu gazowego. Przygotowania do montażu zbrojenia i szalunków do betonowania nastąpią po pełnym przygotowaniu terenu.

Dzięki inwestycji wdrożony zostanie efektywny proces kogeneracji, który może wytwarzać jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Wyprodukowane ciepło będzie dystrybuowane do odbiorców metodą niskoemisyjną, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców miasta i okolic. Dodatkowo wytworzona energia elektryczna będzie dodawana do krajowej sieci energetycznej, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Kielc.

Obecnie w Elektrociepłowni Kielce trwa budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MW. Instalacja ta składać się będzie z pięciu gazowych kotłów wodnych i jest w trakcie rozruchu, który ma zapewnić spełnienie wszystkich parametrów technologicznych i produkcyjnych przy zachowaniu norm środowiskowych, ekonomicznych i bezpieczeństwa. Uruchomienie kotłowni ma nastąpić w drugim kwartale 2023 roku.